Specjalizacje lekarzy

Specjalizacje lekarsko-weterynaryjne

Tytuł specjalisty nadaje się lekarzowi weterynarii, który:

 • wykonywał przez co najmniej cztery lata zawód lekarza weterynarii
 • ukończył szkolenie specjalizacyjne według programu ustalonego dla danej specjalności
 • zdał egzamin specjalizacyjny.

 

Dziedziny z których lekarz weterynarii może otrzymać specjalizację:

 • Choroby przeżuwaczy
 • Choroby koni
 • Choroby trzody chlewnej
 • Choroby psów i kotów
 • Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
 • Choroby zwierząt futerkowych
 • Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • Choroby ryb
 • Choroby owadów użytkowych
 • Choroby zwierząt nieudomowionych (egzotycznych)
 • Rozród zwierząt
 • Chirurgia weterynaryjna
 • Radiologia weterynaryjna
 • Prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • Epizootiologia i administracja weterynaryjna

W naszej przychodni przyjmuje obecnie troje lekarzy weterynarii z tytułami specjalistów.
Lekarze z naszego zespołu uczestniczą w studiach specjalizacyjnych i doktoranckich na wydziałach
weterynarii w Warszawie i Wrocławiu oraz konferencjach naukowych i szkoleniowych.
Przyczynia się to do stałego podnoszenia kwalifakacji i poziomu świadczonych przez nas usług