Współpraca z fundacjami

Współpraca z fundacjami opieki nad osobami niepełnosprawnymi i zwierzętami była od początku naszej działalności lekarsko-weterynaryjnej bardzo istotna i ważna. Jej potrzebę stworzyły osobiste doświadczenia, drogi życiowe i zawodowe nas samych . Pomoc niesiona ludziom i zwierzętom jest dla nas jedną z najważniejszych wartości humanistycznych i stała się znaczącą częścią naszej pracy zawodowej.
Na początku współpracowaliśmy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Warszawie oraz Fundacją Canis biorąc udział w wielu akcjach ratowania życia i zdrowia zwierząt bezdomnych i wolnożyjących. Do dzisiaj aktywnie współpracujemy z tymi organizacjami w celu ograniczania bezdomności zwierząt po przez akcje sterylizacji. Naszym głównym partnerem w tych akcjach stała się Fundacja Canis we współpracy z którą poddaliśmy zabiegom ponad 500 zwierząt, głównie kotów wolnożyjących. Najszerszym obecnie już ogólnopolskim programem zmierzającym do kontroli płodności zwierząt jest bez wątpienia Akcja Sterylizacji Fundacji ARKA w której bierzemy czynny udział od 2004 roku.
Od roku 2006 bardzo ważną cześcią współpracy jest dla nas opieka nad psami asystentami, które Fundacja Pomocna Łapa, wybiera i kształci aby wspierały osoby niepełnosprawne. Cieszymy się, że poprzez naszą pracę możemy przyczynić się do efektów wiążących w taki sposób los człowieka i psa.
Od kilku lat wspieramy także Fundację im. Św. Franciszka „Pod Psim Aniołem”, przekazując jej fundusze ofiarowane przez naszych klientów.
W 2009 r. rozpoczeliśmy współpracę ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków w celu
popularyzacji wiedzy i obalania mitów, co może przyczynić się do lepszej ochrony ptaków na terenie Warszawy.
Więcej o partnerach i przyjaciołach Przychodni „Na Katalońskiej” możecie dowiedzieć się Państwo wchodząc na stronę „NASI PARTNERZY”