Chirurgia weterynaryjna

Chirurgia (z grec. cheir – ręka, ergon – czyn, działanie, cheirurgia- ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny także weterynaryjnej zajmująca się leczeniem operacyjnym
chorób oraz profilaktyką nadmiernej rozdrodczości w przypadku chirurga weterynaryjnego.
Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności.

– chirurgia klatki piersiowej
– kardiochirurgia
– chirurgia jamy brzusznej
– ortopedia
– neurochirurgia – traumatologia
– chirurgia plastyczna
– chirurgia szczękowa

W ramach oferowanych Państwu przez naszą przychodnię usług staramy się realizować zadania z większości wymienionych dziedzin. Mając w zespole lekarzy z wysoko specjalistycznym wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym oraz korzystając z naszych możliwości diagnostycznych staramy się aby nasza cheirurgia prowadziła zawsze kiedy to tylko możliwe do wyleczenia chorób u naszych pacjentów oraz zapewniała im maksymalne bezpieczeństwo przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym.

Naszym nadrzędnym celem jest by nasi pacjenci jak najszybciej i w dobrostanie powrócili do zdrowia po przeprowadzonej operacji.